Dự án sân bóng tại Đồng Nai

Dự án sân bóng tại Đồng Nai

• Tên dự án: khu thể thao Xã tam phước

• Địa điểm: Xã tam phước, Biên Hòa, Đồng Nai

• Chủ đầu tư: Anh Minh 

• Diện tích: 2400m2

• Loại cỏ : FVS796

• Chất lương: Tốt