Dự án khu thể thao trung tâm công nghệ Vietjet Air

Dự án khu thể thao trung tâm công nghệ Vietjet Air

DỰ ÁN KHU THỂ THAO TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VIETJET AIR

 

• Tên dự án:
    Dự án khu thể thao trung tâm công nghệ Vietjet Air

• Địa điểm:
    Đường D3, khu công nghệ cao Q9,  TP.HCM

• Chủ đầu tư: VietJet Air

• Diện tích: 968 m3

• Loại cỏ : FVS795

• Chất lương: Tốt

 


 

Một số hình ảnh khác của dự án

Quá trình san ủi mặt bằng

 

Quá trình lu lèn nền hạ, độ chặt K>=90

 

Nhân công chỉnh sữa nền đá 0x4

 

Quá trình vào cát

 

Quá trình vào hạt cao su

 

Hoàn thiện sân bóng